Rekrutacja do Kampanii Kilometry Dobra 2020 dla organizacji

O projekcie

Projekt „Kilometry Dobra – dobroczynność dla praworządności” jest realizowany przez Fundację Polski Instytut Filantropii i współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Trwa od maja do grudnia 2019 roku, a jego adresatem są polskie organizacje pozarządowe.

Kampania dobroczynna „Kilometry Dobra” www.kilometrydobra.pl jest wprawdzie zorientowana na zbieranie funduszy, ale jest także narzędziem pokazywania postaw filantropijnych i obywatelskich. Zacieśnia więzi społeczne, pokazując w jaki sposób można pomagać ludziom w potrzebie. Promocja działań skierowana jest do grup zagrożonych przestępczością, pokrzywdzonych przez wypadki, nieuczestniczących w życiu obywatelskim. Kampania jest dla biorących w niej udział organizacji mobilizacją do sięgnięcia po nowe metody zbierania funduszy i wzmacniania wizerunku. Motywuje do lepszego zarządzania, buduje relacje z otoczeniem i angażuje wolontariuszy, dzięki czemu tworzy wspólnoty mniej narażone na wzrost przemocy i wszelkich form przestępczości.

Dotacja otrzymana od Funduszu Sprawiedliwości umożliwiła nam organizację pięciu 2-dniowych szkoleń z fundraisingu dla 20-osobowych grup złożonych z przedstawicieli organizacji działających na polu przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Szkolenia odbędą się w Bydgoszczy (5-6.11.2019), Łodzi (14-15.11.2019), Kielcach (28-29.11.2019), Rzeszowie (5-6.12.2019) i Szczecinie (12-13.12.2019).
Przeprowadzimy także 50 godzin konsultacji z zakresu fundraisingu dla fundraiserów z organizacji uczestniczących w szkoleniach.


—> Zapisz się na szkolenie już teraz!