Rekrutacja do Kampanii Kilometry Dobra 2020 dla organizacji

Szkolenia z fundraisingu

Podczas szkolenia poznasz podstawy i narzędzia fundraisingu,
dowiesz się jak skutecznie przeprowadzić kampanię fundraisingową
oraz odbędziesz warsztat komunikacji z darczyńcami

Działania objęte projektem mają na celu upowszechnienie kampanii dobroczynnej
„Kilometry Dobra” jako narzędzia promowania postaw filantropijnych i obywatelskich,
wzmacniania spójności społeczeństwa i promocji systemu świadczeń
skierowanych do grup zagrożonych przestępczością, pokrzywdzonych przez wypadki,
nieuczestniczących w życiu obywatelskim.

więcej o projekcie
foto 1

logotyp kilometry dobra

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa
kampania dobroczynna, jedyna,
w której co roku mogą wziąć udział organizacje
z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko,
prezes Polskiego Instytutu Filantropii.

Dzięki wspólnie prowadzonej kampanii organizacje
pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich
celów, a także otrzymują wsparcie i wzmacniają swoją
sprawność.

W ciągu ostatnich 6 lat do fundacji i stowarzyszeń
trafiło już ponad 5,5 mln zł na realizację 220 projektów.